BRAND STRATEGY AND DESIGN

MorrisMarlowe

We are what we repeatedly do. Excellence then, is not an act, but a habit.

KGHM Polska Miedź

Brief

KGHM, drugi na świecie producent srebra i jeden z wiodących producentów miedzi, zlecił MorrisMarlowe organizację dedykowanego szkolenia pracowników Zakładu Wzbogacania Rudy "Rudna".
 

Koncept

Szkolenie z zakresu Brand Behaviour i Brand Communication organizacji było skoncentrowane wokół następujących zagadnień i problemów:

- uświadomienia roli komunikacji w nowoczesnym społeczeństwie, 

- komunikacji jako elementu integrującego zespół,

- komunikacji i kultury organizacji w aspekcie zarządzania,

- kultury organizacyjnej jako mechanizmu działania, jej roli i wpływu na zespół.

 

Realizacja

Strategiczne cele szkolenia były realizowane poprzez autorskie ćwiczenia grupowe i moderowane dyskusje. 
 
 
 

 

KGHM Polska Miedź

Copyright © 2008 MorrisMarlowe, unless otherwise noted. All rights reserved.

t. +48 666 690 960

e-mail.

Facebook

YouTube